Posiłki regeneracyjne – co to takiego?

Kategoria: Blog

Obiad

W szczególnych, uciążliwych warunkach zatrudnienia (także w warunkach usuwania klęski żywiołowej i innych zdarzeń losowych oraz w przypadku pracy pod ziemią) pracodawca powinien swoim pracownikom zapewnić wydawanie bezpłatnych posiłków regeneracyjnych. Zasady i okoliczności, w jakich powinny być serwowane takie posiłki, reguluje Kodeks pracy, konkretnie art. 232 Ustawy (Dz.U.2014.1502 z dnia 2014.11.04) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U. nr 60, poz. 279). Jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków regeneracyjnych ze względu na rodzaj świadczonej przez pracownika pracy lub z przyczyn organizacyjnych, może zapewnić dostęp do punktów gastronomicznych w czasie trwania pracy lub umożliwić przyrządzanie przez pracownika we własnym zakresie takich posiłków z dostarczonych produktów.

Posiłek regeneracyjny – definicja

Jest to jedno danie gorące o wartości odżywczej około 1000 kcal, zawierające około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów i 15% białek. Wydawane jest nieodpłatnie osobom wykonującym pracę związaną z wysiłkiem fizycznym, u których w ciągu jednej zmiany występuje wydatek energetyczny rzędu 2000 kcal dla mężczyzn i 1100 kcal dla kobiet. W przypadku, gdyby świadczenie pracy odbywało się w pomieszczeniu, w którym temperatura utrzymuje się na poziomie 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego wynosi powyżej 25°C, jest to rząd wielkości powyżej 1500 kcal
u mężczyzn i 1000 u kobiet. Wartości te odnoszą się również do wykonywania pracy na otwartej przestrzeni w okresie zimowym (to jest w okresie od 1 listopada do 31 marca).

Czy można odliczyć podatek VAT za posiłki dostarczone przez firmy cateringowe?

Szczególne okoliczności zachodzą, gdy pracodawca nie jest w stanie samodzielnie zapewnić posiłków regeneracyjnych, kupuje je więc od firmy cateringowej.
Wątpliwości przedsiębiorców pojawiają się, w jaki sposób należy rozliczyć podatek za tego typu usługi.
W świetle obowiązujących przepisów fiskalnych każdy przypadek interpretowany jest indywidualnie
i w odniesieniu do obecnego stanu prawa podatkowego, zatem w celu ustalenia stanu faktycznego dla naszej firmy najlepiej jest złożyć wniosek o wykładnię do właściwego dla miejsca zarejestrowania działalności gospodarczej Dyrektora Izby Skarbowej. Niemniej jednak, z dostępnych dotychczas interpretacji wydanych przez organa skarbowe wynika, że firma kupująca usługi cateringowe może odliczyć należny za nie oraz ich dowóz podatek naliczony od podstawy podatku należnego, o ile oczywiście usługi te są wykorzystywane w celu wykonywania czynności opodatkowanych.  Potwierdzają to odpowiednie interpretacje wydane między innymi przez władze Izb Skarbowych w Warszawie, Katowicach i Mielcu (sygnatura sprawy – odpowiednio IPPP1/443-900/11-2/AP, IBPP2/443-73/11/WN oraz US.VI-/443-20/06).